DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CĐR B1 NGÀY 21/06/2020

Lưu ý:Thời hạn sinh viên liên hệ để được


hoàn trả lệ phí: thứ Sáu 26/06/2020

 

Sinh viên liên hệ phòng ghi danh TTNN vào giờ hành chánh để được hoàn trả lệ phí đăng ký thi. Mang theo thẻ sinh viên và phiếu đăng ký dự thi ( liên 2: sinh viên)

Các bài viết khác