Thông Báo tổ chức lớp ôn tập tiếng Anh CĐR B1 dành cho học viên Cao học, lớp học tháng 06 năm 2020

 

 
 

LỊCH KHAI GIẢNG dời lại dự kiến 27/06/2020 vì chưa đủ số lượng học viên mở lớp.

                                                    TIẾP TỤC NHẬN GHI DANH


 

 

Các bài viết khác