Thông Báo TẠM HOÃN tổ chức lớp ôn tập Môn Tiếng Anh cho kỳ thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2020
Vì những thay đổi trong kế hoạch của nhà trường do ảnh hưởng của dich COVID-19. TTNN tạm hoãn kế hoạch tổ chức lớp ôn tập Môn Tiếng Anh cho kỳ thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2020 đến khi có thông báo mới. Trân Trọng!

Các bài viết khác